Воробкало Т. В.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050903 – Телекомунікації) усіх форм на