Плигач К. Д.Навчально-методичний посібник з дисципліни «Сталий розвиток та соціальна відповідальність» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання

Сторінки