Проектування харчових виробництв та верстатів нового поколінняМетодичний посібник до практичних робіт з дисципліни «Машини для транспортування харчової продукції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчанняМетодичний посібник для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання