151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМетодичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Алгебра та геометрія», «Вища математика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112 Статистика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняЕлементи загальної алгебри: навчально-методичний посібник з дисциплін: «Алгебра та геометрія», «Вища математика», «Елементи загальної алгебри та тензори» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112 Статистика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Основи захисту інтелектуальної власності» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньої програми «Комп’ютерно- інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Обробка сигналів та зображень» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», 123 Комп'ютерна інженерія освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» усіх форм навчанняОбчислювальна техніка та програмування: лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації і радіотехніка усіх форм навчанняБезпека життєдіяльності та цивільний захист: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112 Статистика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології усіх форм навчанняБезпека життєдіяльності та цивільний захист: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 125 Кібербезпека, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка усіх форм навчанняАвтоматизація виробничих процесів. Теорія подібності: навчально- методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузей знань: 15 Автоматизація та приладобудування, 18 Виробництво та технології усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 125 Кібербезпека, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка денної форми навчання

Сторінки