172 - Телекомунікації та радіотехнікаОбчислювальна техніка та програмування: лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації і радіотехніка усіх форм навчанняБезпека життєдіяльності та цивільний захист: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 125 Кібербезпека, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 125 Кібербезпека, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка денної форми навчання

Сторінки