Ситник О. О.Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання

Сторінки