Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчанняКількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.37(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. С. Гавриш, А. В. Гончаров, С. В. Заболотній ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 30 с.

Анотація: 

У виданні розглядаються питання статистичного імітаційного моделювання роботи нелінійних алгоритмів оцінювання параметрів, побудованих на основі методу максимізації полінома. Для студентів старших курсів спеціальності "Радіотехніка", здобувачів, аспірантів та спеціалістів, що цікавляться методами та засобами статистичного опрацювання сигналів.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1837
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.