Основи теорії нелінійної статистичної радіотехнікиМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчання