Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр"Кількість сторінок: 

54с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

614.8(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" зі спеціальностей: 125 Кібербезпека; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. С. Кожем’якін ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 54 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Наведено таблиці, рисунки та необхідні пояснення. Подано порядок виконання та оформлення роботи, список рекомендованої літератури.

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2199
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.