Психологія і педагогіка вищої школи : практикум для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»Кількість сторінок: 

151с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

378.015.3(076)

Бібліографічна картка: 

Психологія і педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : практикум для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / уклад. : Н. В. Старовойтенко, Л. І. Білик, В. І. Осипенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 151 с.

Анотація: 

Надано методичні вказівки до вивчення тем та виконання вправ з дисципліни «Будівництво та цивільна інженерія», наведено тести для підсумкового контролю знань, термінологічний словник, перелік літератури. У додатках подано схеми аналізу лекційного, практичного заняття, схему психолого-педагогічної характеристики студента, схему соціально-психологічної характеристика студентської групи, список питань для контролю знань на заліку. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Факультет: 

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/node/2405

Авторські права: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2405
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.