Практикум з дисципліни «Експлуатація та обслуговування фізіотерапевтичних медичних приладів і систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

174с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

615.47(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Експлуатація та обслуговування фізіотерапевтичних медичних приладів і систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Р. В. Трембовецька, Л. Г. Куницька, В. Я. Гальченко, К. В. Базіло, О. А. Топоркова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 174 с.

Анотація: 

Навчальне видання знайомить студентів з принципом дії, технічними характеристиками та принциповими електричними схемами деяких фізіотерапевтичних приладів. Практикум містить матеріали до 2 практичних та 4 лабораторних робіт, які присвячені вивченню ультрависокочастотної апаратури, низькочастотної та ультразвукової апаратури, а також приладів біоелектричної стимуляції органів. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 153 «Мікрота наносистемна техніка»

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2529
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.