Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропстачання» для здобувачів ОС магістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаКількість сторінок: 

78с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

519.8(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропстачання» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм навчання / упоряд. : Г. О. Кисельова, В. Б. Кисельов, О. О. Ситник ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 78 с.

Анотація: 

Викладено навчальні матеріали для виконання лабораторних робіт з дисципліни, тему, мету, завдання, контрольні питання та перелік рекомендованої літератури

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2973
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.