Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачанняМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчанняКонспект лекцій з курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання

Сторінки