Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки" для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка усіх форм навчанняКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.39(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки" для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: А. В. Гончаров, В. М. Уманець ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 44 с.

Анотація: 

Запропоновані методичні рекомендації містять чотири лабораторних роботи з дисципліни "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки", сприяють вивченню основних принципів побудови генераторів випадкових величин з заданими параметрами, а також побудови алгоритмів оцінювання параметрів корисного сигналу, що спостерігається на тлі негаусівських завад за допомогою методів максимізації полінома та максимізації усіченого стохастичного полінома. Надають можливість оволодіти навичками моделювання процесу оцінювання параметрів суміші корисного сигналу та близьких до гаусівських завад. Призначені для студентів усіх форм навчання, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" спеціалізації "Радіотехніка", а також для здобувачів, аспірантів та фахівців, що цікавляться методами та засобами статистичного опрацювання сигналів

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3084
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.