Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчанняКількість сторінок: 

40с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.311(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. Ф. Ткаченко, І. Б. Семко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 40 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичні питання, контрольні задачі до практичних з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» і літературу

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3089
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.