Автоматизація виробничих процесів. Теорія подібності: навчально- методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузей знань: 15 Автоматизація та приладобудування, 18 Виробництво та технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

181с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.5:519.87](075.8)

Бібліографічна картка: 

Автоматизація виробничих процесів. Теорія подібності [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузей знань: 15 Автоматизація та приладобудування, 18 Виробництво та технології усіх форм навчання / упоряд.: В.В. Тичков, В.Я. Гальченко, Р.В. Трембовецька, К.В. Базіло ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – 181 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4668

Анотація: 

Видання поглиблює знання здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування та 18 Виробництво та технології з теорією подібності та розмірності при розрахунках для проектування технічних засобів автоматизації виробничих процесів. Запропоновані приклади практичних розрахунків та задачі для самостійної роботи по опануванню даного матеріалу.

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4668
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.