Фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства