Іванченко Л. І.Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології

Сторінки