Комп'ютерізованих технологій машинобудування і дизайнуМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика в автотранспорті» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Моделі та методи оптимізації транспортних процесів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та інформаційні системи в галузі» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології освітньої програми «Транспортні технології на автомобільному транспорті» усіх форм навчання

Сторінки