Навчально-методичний посібникЕлементи загальної алгебри: навчально-методичний посібник з дисциплін: «Алгебра та геометрія», «Вища математика», «Елементи загальної алгебри та тензори» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112 Статистика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчання

Сторінки