Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей факультету електронних технологій і робототехнікиКількість сторінок: 

36с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

614.8(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: №125 Кібербезпека; № 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; № 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; № 152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка; № 153 Мікро- та наносистемна техніка; № 172 Телекомунікації та радіотехніка заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. С. Кожем’якін ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 36 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Наведено таблиці, рисунки та необхідні пояснення. Подано порядок виконання та оформлення роботи, список рекомендованої літератури

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3109
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.