Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» на тему «Eating Habits» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

43с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.111(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» на тему «Eating Habits» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. В.В. Кузебна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 43 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4664

Анотація: 

Методичні рекомендації містять добірку вправ, завдань та текстів з перекладу з тем, передбачених навчальною програмою дисципліни «Практика англійської мови». Матеріал розміщено відповідно до тем практичних занять. Основна мета – пояснити базові поняття, якими оперує сучасне перекладознавство; допомогти застосувати набуті теоретичні знання задля виконання практичних завдань, спрямованих на використання певних перекладацьких трансформацій для відтворення тексту оригіналу необхідними засобами мови перекладу й досягнення мети комунікації.
Рекомендовано здобувачам вищої освіти філологічних спеціальностей ВЗО України, а також усім, хто прагне поглибити знання з теорії перекладу та удосконалити навички практичного перекладу.

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4664
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.