Кузебна В. В.English grammar workbook: syntax : for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практична граматика англійської мови: Синтаксис» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: English grammar. Syntax: the simple sentence: practical tasks for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: Collected English Grammar Exercises : Syntax : The Simple Sentence for students trained in Philology 6.020303

Альтернативна назва: 

Збірник вправ з граматики англійської мови : синтаксис : просте речення для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія"

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: