English grammar. Syntax: the simple sentence: practical tasks for students trained in philology 035Альтернативна назва: 

Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Автор: 

Кількість сторінок: 

70с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.111'367(076)

Бібліографічна картка: 

English grammar. Syntax: the simple sentence [Електронний ресурс] : practical tasks for students trained in philology 035=Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія / упоряд. В. В. Кузебна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 70 с. – текст англ. мовою

Анотація: 

Пропонований посібник призначений для відпрацювання практичних навичок з граматики англійської мови, з акцентом на такому розділі, як синтаксис. Основна мета – пояснити базові поняття, якими оперує синтаксис, допомогти застосувати теоретичні знання з граматики англійської мови, навчити студентів робити синтаксичний аналіз речення, визначати й аналізувати як головні, так і другорядні члени речення. Усі вправи, які містить граматичний практикум, побудовані на прикладах з відомих творів англійських та американських письменників, що сприятиме збагаченню фонових знань студентів, а також розширить їх лексичний запас. Видання розраховане на студентів філологічних спеціальностей ВНЗ України, а також широке коло фахівців, пов’язаних зі сферою філології

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3502
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.