Інформаційних технологій і системМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Синтез логічних структур компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні систем

Сторінки