Чичужко М. В.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Синтез логічних структур компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїНавчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку вбудованих та спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп’ютерні системи" освітнього ступеня "магістр"