Лукашенко В. М.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітньої програми Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництваМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби оперативної взаємодії в комп'ютерно-інтегрованих системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти проблемно-орієнтованих та робототехнічних систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної форми навчанняФормування сигналів в автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняМетоди створення високоефективних компонентів мікропроцесорних систем керування автоматизованих пристроїв: конспект лекцій для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Розробка методів аналізу/синтезу складних інтегрованих систем, що відрізняються фізичними принципами» для здобувачів освітньонаукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи аналогової та цифрової електроніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Формування сигналів в автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом» для здобувачів освітньонаукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва») денної форми навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні цифрові системи передачі даних по каналах зв`язку» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Сторінки