Лукашенко В. М.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні систем

Сторінки