Інформаційних технологій і системНавчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку вбудованих та спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп’ютерні системи" освітнього ступеня "магістр"Теорія інформації та системи компактного представлення даних в спеціалізованих комп'ютерних та робототехнічних системах : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 151

Сторінки