Корпань Я. В.



Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчання



Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічні засоби захисту автоматизованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зІ спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технологія денної форми навчання



Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Технічний зір в комп'ютерно-вимірювальних та робототехнічних системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчання



Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системи збору даних та їх компактного представлення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технологія денної форми навчання



Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Дослідження сенсорних систем в робототехніці» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології усіх форм навчання

Сторінки