Уткіна Т. Ю.Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-наукової програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Програмне забезпечення компонентів систем автоматизації» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва») денної форми навчанняПрограмне забезпечення в комп’ютерно-інтегрованих системах: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчання

Сторінки