Рудаков К. С.Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку вбудованих та спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп’ютерні системи" освітнього ступеня "магістр"Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп’ютерні системи"