Зубко І. А.Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи аналогової та цифрової електроніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Формування сигналів в автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом» для здобувачів освітньонаукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Програмне забезпечення компонентів систем автоматизації» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні систем

Сторінки