Зубко І. А.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системНавчально-методичні матеріали до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп’ютерні системи"