151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація виробничих процесів. Дифузійні процеси (обладнання для сушіння): навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів ОС «бакалавр» галузей знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології»Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Синтез логічних структур компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сторінки